10 Qoul Ulama Inspirasi Kehidupan Pilihan

001 - BEKAL UNTUK MENGHADAPI BALA' Hasan al-Bashri berkata : "Kebanyakan orang sama ketika mendapatkan nikmat, tetapi saat ujian (bala') ditimpakan, mereka berbeda (satu sama lain)". Ibnu al-Jauzi berkomentar : "Akal adalah simpanan terbaik & bekal untuk menghadapi perang melawan bala'". (Ibnu al-Jauzi. Shoydul-Khoothir,78)

Qoul Ulama - Inspirasi Kehidupan001 - BEKAL UNTUK MENGHADAPI BALA'

Hasan al-Bashri berkata :
 "Kebanyakan orang sama ketika mendapatkan nikmat, tetapi saat ujian (bala') ditimpakan, mereka berbeda (satu sama lain)".

Ibnu al-Jauzi berkomentar : "Akal adalah simpanan terbaik & bekal untuk menghadapi perang melawan bala'". (Ibnu al-Jauzi. Shoydul-Khoothir,78)


002 - 
SYAITHON TIDAK AKAN MENOLONG AHLI MAKSIAT
al-Imam al-Hafizh Ibnu Katsir -rohimahullah- berkata :

الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت، مع خذلان الشيطان له


"Dosa-dosa dan kemaksiatan akan menyebabkan pelakunya ditelantarkan ketika menghadapi kematian, di samping Syaithon tidak akan mau (dan memang tidak akan bisa) menolongnya." (al-Bidayah wan-Nihayah, jilid 9 hlm. 179)


003 - BODOH & BERSELISIH KARENA MENINGGALKAN BAHASA ARAB

Imam Syafi'i berkata, "Manusia tidaklah menjadi bodoh dan berselisih kecuali ketika meninggalkan bahasa Arab dan cenderung kepada bahasa Aristoteles (bahasa orang barat)."(Imam adz-Dzahabi, Siyaru A'lamin Nubala 10/74)


004 - MENGAMBIL ILMU DILIHAT DARI SHOLATNYA

Berkata Imam Abul 'Aliyah (rohimahullah) :

"Kami jika hendak mengambil ilmu dari seseorang, maka kami melihat bagaimana sholatnya. Jika sholatnya baik, maka kami pun duduk mengambil ilmu darinya, dan kami nyatakan,"... amalannya yang lain (juga) baik". Namun apabila jelek sholatnya, maka kamipun pergi meninggalkannya, dan kami nyatakan, "amalannya yang lain juga jelek.". (Sunan ad-Darimi, 1/93-94)


005 - BELAJAR ADAB & AKHLAQ DARI KISAH PARA ULAMA
Imam Abu Hanifah berkata :


الْحِكَايَاتُ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَمُجَالَسَتِهِمْ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْفِقْهِ لِأَنَّهَا آدَابُ الْقَوْمِ وَأَخْلَاقُهُمْ


"Kisah-kisah dari para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku cintai daripada menguasai beberapa bab fiqh. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlaq luhur mereka."(al-Madkhol, 1 : 164)


006 - 
MEMPERBANYAK BERAMAL SHOLIH DAN BERKATA YANG BERMANFAAT SAJA

'Umar ibn 'Abdul 'Aziz (rohimahullah) berkata :


من عدَّ كلامه من عمله ، قلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه
"Siapa yang menghitung-hitung kata-katanya dibanding perbuatannya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat." 
Berkata Ibnu Rojab :

"Benarlah kata beliau. Kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari perbuatannya."
(Jami'ul 'Ulum wal-Hikam, 1: 291)


007 - 
MEMBACA AL-QUR'AN & DZIKIR
al-Imam al-Hafizh an-Nawawy rohimahullahu berkata :

قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار، إلا في المواضع التي ورد الشرع فيها بهذه الأذكار، كأذكار الطعام والنوم.

"Membaca al-Qur'an lebih afdhol dari semua dzikir, kecuali di waktu-waktu yang Syari'at menetapkan dzikir-dzikir tertentu padanya, seperti dzikir ketika hendak makan dan tidur." 
(al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, jilid 1 hlm. 164)

008 - 
DUSTA

Abu Bakr ash-Shiddîq rodhiyallahu'anhu berkata :

اَلْكَذِبُ يُجَانِبُ اْلإِيْمَانَ.

"Dusta (akan) menjauhkan keimanan." (al-Hâfizh Ibnu Hajar al-‘Asqolâni, Kitab Fathul-Bâri X/508, dari al-Baihaqi)


009 PEMIMPIN YANG TAKUT MUSIBAH KARENA KEMAKSIATAN

Ketika Madinah terguncang gempa, Kholifah 'Umar ibn Khotthob mengetukkan tongkatnya ke bumi dan berkata, "Wahai bumi adakah aku berbuat tidak adil ?" Lalu berkata lantang, "Wahai penduduk Madinah, adakah kalian berbuat maksiat ? Tinggalkan perbuatan itu, atau aku akan meninggalkan kalian !" (Ibnu Hajar al-'Asqolani, Fath al-Bari,IX/244)


010 - KEUTAMAAN BACAAN TASBIH DI BULAN ROMADHON
al-Imam Muhammad ibn Muslim az-Zuhry rohimahullah berkata :

تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره.

"Satu kali (bacaan) tasbih di (bulan) Romadhon lebih utama daripada seribu (bacaan) tasbih di (bulan) lainnya." (Mausu'ah Ibnu Abid-Dunya, Jilid 1, hlm.368)

Berikut 10 Qoul Ulama pilihan bara.web.id jika menurut adan informasi ini bermanfaat boleh disebar luaskan untuk syiar Islam. Kita akan update kemabali 10 Qoul Ulama setiap harinya..