Khilafah Islam Telah Sirna, Penyair Ulung Ahmad Syauqi Bersenandung

Ahmad Syauqi adalah salah satu penyair Mesir yang dijuluki sebagai Amiir al-Syuaraa (rajanya para penyair). Ia mendapatkan julukan ini bukan tanpa sebab, karya-karya puisinya diakui kehebatannya oleh para penyair dan nama sangat masyhur hingga ke pelosok dunia Arab. kisah isra miraj Berlatar belakang keluarga yang terhormat dan terdidik, Ahmad Syauqi kecil sempat menimba ilmu dengan Syeikh Sholeh di Kairo Mesir. Dari beliau lah dia mulai belajar agama dan bidang ilmu lainnya. Hingga akhirnya dia tumbuh menjadi seorang yang jenius, serta penyair ulung yang religius.

Khilafah Islam Telah Sirna, Penyair ulung Ahmad Syauqi bersenandung :  disaat Khilafah Islam telah sirna. Ahmad Syauqi adalab salah satu penyair Arab modern yang paling terkenal pada inasa pencerahan. Beliau dilahirkan di Kairo pada tahun ,1868. Syauqi bukanlah orang Mesir asli. Dari pihak bapaknya, beliau  mewarisi darah Kurdi dan keturunan Arab, sedang dari pihak ibunya, beliau mewarisi darah Turki dan  keturunan Yunani.

 Ketika Ahmad Syauqi kanak-kanak, beliau diasuh oleh neneknya dari pihak ibu dan nenek inilah yang mengenalkan Syauqi pada puisi-puisi Arab klasik. Ahmad Syauqi pernah dikirim ke  Perancis oleh Khedive Taufik untuk melanjutkan studynya. Sekembali dari Perancis, beliau diangkat menjadi penyair istana oleh Khedive Abbas. Dari istana inilah Syauqi memulai karir kepenyairannya.
Sebagai penyair istana, beliau selalu memuji-muji Khedive dan keluarganya dalam setiap kesempatan. Ketika pecah perang Dunia I, Ahmad Syauqi diasingkan oleh pemerintah Inggris ke Spanyol, karena beliau dianggap berbahaya bagi pemerintah Inggris. Sekembali dari pengasingan, beliau tinggal di tengah-tengah rakyat. Semenjak kembali dari pengasingan Ahmad Syauqi menulis puisi yang dipergunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Mesir yang sedang berjuang melawan penjajahan. Selain itu Syauqi juga menaruh simpati pada perjuangan rakyat Suriah dan bangsa Arab Iainnya.

Ilustrasi Khilafah Islam Telah Sirna, Penyair ulung Ahmad Syauqi Bersenandung
Semenjak itu nama Ahmad Syauqi mulai termasyhur di seluruh dunia Arab dan pada tahun 1927, beliau diberi gelar keharmatan sebagai Amir asy-syu_ara_ atau _Pangeran para penyair_. Sumber


Berikut Syairnya : 

Penyair ulung Ahmad Syauqi bersenandung : 


" Wahai saudariku Andalus, 
Salam ku untukmu 
Khalifah dan Islam telah disirna darimu 
Bulan sabit pun terlipat dari langit 
Ah, Ia terlipat 
Dan alam semesta jadi gelap 
engkau takut mengumandangkan adzan 
Maka tiada orang bertauhid berjalan diatasmu 
Tiada pula jemaah kebajikan ditegakkan". 

Dalam puisinya yang lain ia mengatakan : 

 "Solat menangis dan meratap 
Dan itu adalah fitnah 
Syara ‘ disia-siakan 
hukuman berlaku sangat kejam dan tanpa malu 
Orang berfatwa dengan lelucon 
Dan berkata yang menyesatkan 
Idea-idea mungkar dimunculkan 
Bertebaran dipunggung negeri 
podium dan mimbar hiruk- pikuk meratapimu 
Bekas-bekas budak meratap menangisimu 
Negeri India dan Mesir bersedih 
Air matanya meleleh menangisimu 
Negeri Syam, Iraq, dan Parsi bertanya 
Apakah kekhalifahan dihapuskan dari dunia ini ? 
Malam-malam terasa amat panjang 
Padahal ia tetap membentang antara petang dan pagi 
Perhubungan pun terputus tali temalinya 
 Dan sebaik-baik perhubungan iaitu pertalian jiwa 
Yang mengatur barisan dan langkah kaum Muslimin 
Pada setiap pagi dan petang hari". 

 ***
"Aku minta maaf kepada akhlak bahawa 
Aku tak mengingkari orang yang aku bela 
Aku tanyakan: 
Apakah si mulhid akan menghidupkan jemaah 
Dan siapakah yang akan membela hak 
Bila keserbabolehan menjadi panutan?" 
  
 ***
"Sungguhkan kau dengar dari segala penjuru 
Orang menyerukan kebohongan atau kehampaan 
Dan kau saksikan fitnah dari setiap negeri 
Ad-Din dijual dengan harga murah 
Dan fatwa pun keluar antara emas dan pedang 
Penguasa 
Sejalan dengan hawa nafsu dan dendam kesumatnya".